Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

  1. A Belülminisztérium döntése alapján, Medgyesbodzás Község Önkormányzata 1.984.375 Ft. értékben, 625 mázsa barnakőszén, (szociális tüzelőanyag) mennyiségben részesült. Önerő: 590.550 Ft.

  A szociálisan rászorulók, Október 1-től Október 31-ig adhatják be igényeiket , Medgyesbodzás Község Polgármesteri Hivatalában. Igénylőlapot a hivatalban lehet kérni Kiszel Ferencnétől!

  Jogosultak köre:

   a) aktív korúak ellátására

   b) időskorúak járadékára

   c) települési támogatásra jogosult,

   d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólo 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

   e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

   f) fogyatékossági támogatásban részesül

   g) 70 év feletti h) 3 vagy több gyermeket nevel Legfeljebb December 31-ig kihordásra kerül!

  2. 2020.10.01-n 14-17-ig ruhaosztás lesz Medgyesbodzáson a régi múzeum helyén, amelyre mindenkit szeretettel várnak!

  3. Szépen haladnak a pályázatink, kis türelemet kérünk és utána használhatjuk közösen kerékpárutunkat!

  4. A tegnapi testületi ülésen elhangzottak szerint önkormányzatunk 500.000 ft összértékben támogatja a civil szervezeteket. (4db ilyen van Bodzáson)

  5. Honlapunk hamarosan rendben lesz és mindenki láthatja a testületi üléseket! Októberben is tartani fogunk, egyelőre időpontot nem tudok!

  Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Varga Gábor s.k.             

polgármester               


  E-hulladék beszámoló

  Kedves Lakosok!

  Mint ahogy tudják 2020. augusztus 24-28. között elektronikai hulladékgyűjtést szervezett Önkormányzatunk. A hét első két napján Gábortelepen, a hét második felében pedig Medgyesbodzáson lehetett leadni az elektronikai hulladékokat.

  Rengeteg használaton kívüli elektronikai cikk gyűlt össze a két kijelölt helyszínen. Ezeknek az elszállítása több nap volt, és az utolsó kört a szeptember 8-án tette meg az elszállítást végző cég.

  Ez alatt az idő alatt közel 5 tonna, vagyis 5.000 kilogramm elektronikai hulladék került összegyűjtésre majd elszállításra.

  Ez úton is szeretnénk megköszönni a környezettudatos családoknak, hogy ez a sok hulladék nem az árok szélén kötött ki, hanem megfelelően került lomtalanításra.


  TISZTELT MEDGYESBODZÁSI LAKOSOK!

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat a 86/2020 (VIII. 28.) KT határozatával döntött arról, hogy a koronavírus következtében kialakult rendkívüli élethelyzetre tekintettel minden medgyesbodzási háztartás egyszeri 10.000 Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatást kap.

  A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.

  Az igénylések benyújthatók 2020. szeptember 14. napjától 2020. november 30. napjáig.

  Medgyesbodzás, 2020. szept. 2.

  Varga Gábor s.k.             
  polgármester                

  Internet/kábeltévé díjbeszedés 2020

  Letölthető: Internet/kábeltévé díjbeszedés 2020


  Hulladék gyűjtése és – szállítása 2020. év

  Letölthető: Internet/kábeltévé díjbeszedés 2020


  Falugazdász ügyfélfogadási rendje Medgyesbodzáson 2020-as évben.

  További információ itt!


  2020.Január 27.én 15:30-kor Nyilvános Testületi ülés.

  Start munka keretén belül nagy súlyú sertések árusítása helybelinek 500 Ft/kg vidékieknek 560 Ft +áfa.

  Térkő árusítás helybelinek 2400 Ft vidékieknek 2800 Ft/m2. Tojás árusítás 30 Ft/ darab.

  Piac a szokásos helyen Medgyesbodzáson és Gábortelepen is, pénteken délelőtt reggel 7-től 11-ig.

  Segély kifizetés várható időpontjai 2020-ban.

   Januar 3. péntek

   Február 4. kedd

   Március 4. szerda

   Április 2. csütörtök

   Május 5. kedd

   Június 4. csütörtök

   Július 2. csütörtök

   Augusztus 4. kedd

   Szeptember 3. csütörtök

   Október 2. péntek

   November 4. szerda

   December 3. csütörtök

  A segélykifizetések az adott napokon 13.00 órától történik.


  Önkormányzati választás 2019

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság

  5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

  e-mail: jegyzo@medgyesbodzas.hu

  Tel: 68/425-000, Fax: 68/526-331

  33/2019. (X. 14.) HVB. h a tá r oza t:

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság 2019. október hó 14. napján megtartott ülésén polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában az alábbi

  HATÁROZATOT

  hozta:

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Medgyesbodzás községben a 2019. október hó 13. napján tartott polgármester-választás eredményes volt.

  A megválasztott polgármester Varga Gábor, független jelölt.

  E határozat ellen a határozat meghozatalától számított 3 napon belüli beérkezéssel - úgy, hogy az legkésőbb 2019. október hó 17. napján 16.00 óráig megérkezzen - fellebbezést lehet előterjeszteni, melyet a Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottsághoz (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.) kell benyújtani, de a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) kell címezni.

  A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.

  A fellebbezés benyújtására az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult.

  A fellebbezés személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben nyújtható be.

  A teljes határozat itt olvasható, letölthető: 33/2019. (X. 14.) HVB. h a tá r oza t


   

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság

  5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

  e-mail: jegyzo@medgyesbodzas.hu

  Tel: 68/425-000, Fax: 68/526-331

  34/2019. (X. 14.) HVB. h a tá r oza t:

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság 2019. október hó 14. napján megtartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában az alábbi

  HATÁROZATOT

  hozta:

  Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Medgyesbodzás községben 2019. október 13. napján tartott helyi önkormányzati képviselők választása eredményes volt.

  A megválasztott helyi önkormányzati képviselők:

   1. Dr. Gogucz Erzsébet Mónika független jelölt

   2. Szabó György Béla független jelölt

   3, Varga Gábor független jelölt

   4. Győri Ferenc független jelölt

   5. Restály László FIDESZ-KDNP jelöltje

   6. Csernok Magdolna független jelölt

  E határozat ellen a határozat meghozatalától számított 3 napon belüli beérkezéssel - úgy, hogy az legkésőbb 2019. október hó 17. napján 16.00 óráig megérkezzen - fellebbezést lehet előterjeszteni, melyet Medgyesbodzási Helyi Választási Bizottsághoz (5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.) kell benyújtani, de a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) kell címezni.

  A fellebbezésre megállapított határozat jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le,

  A fellebbezés benyújtására az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult.

  A fellebbezés személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben nyújtható be.

  A fellebbezést Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság választási eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára hivatkozással lehet benyújtani.

  A teljes határozat itt olvasható, letölthető: 34/2019. (X. 14.) HVB. h a tá r oza t


  FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

  A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. .(4) bekezdése alapján:

  „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

  A parlagfű elleni védekezést az ingatlantulajdonosoknak minden év június 30-ig végre kell hajtsa,azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.

  A teljes felhívás itt olvasható:


  FELHÍVÁS

  AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról, magánterületek karbantartásáról:

  A teljes felhívás itt olvasható:


  Áldozattá vált?

  Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.

  Részletes tudnivalók Tudnivalók áldozattá válás esetén

   

   


Medgyesbodzás 2015. szeptember 19.

  Képek megnézhetők itt!


Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére.......tovább »»


 

Kényelmesen is intézhetők a családtámogatási ügyek.....tovább »»

 


 

Az Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felőgyelőség 24807-4-7/2009. sz. határozatával működő vízbázis kapcsán hidrogeológiai "B" védőterület kijelölésével kapcsolatos hirdetmény és az ahhoz tartozó melléklet ....tovább »»

 


 

Falunap és Szent István napi búcsú Medgyesbodzáson 2013 augusztus 20.-án, kedden. Programok: tovább »»

 


 

Falunap Gábortelepen 2013 június 8-án, szombaton

Programok: tovább »»

 


 

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

 

Hírdetmény: A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE     Igénylőlap:Igénylő lap

 


Beiratás a Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. sz alatti óvodába.  tovább »»


Önkormányzati ingatlan, (konyha) bérbeadása.  tovább »»


A Békés Megyei Kormányhivatal rendkívül kedvezményes felnőttképzési programjáról olvashat itt. tovább »»


 

Falunap Medgyesbodzáson 2012 augusztus 20.-án hétfőn.

Programok: tovább »»

 


„Komplex egészségmegőrző program Battonyán és a mezőkovácsházi kistérség többi településén“ Általános tályékoztató a szórólap alapján. ....tovább »»


Medgyesbodzáson 2011. május 28-án tett esküt az első kedvezményesen honosított állampolgár. tovább »»


A szokásos formától eltérően kezdődött a Képviselő-testület 2011. május 24-i ülése. A Képviselő-testület tagjai Bugyi Gergely nyugalmazott iskolaigazgatót – pedagógust köszöntötték abból az alkalomból, hogy diplomáját 50 évvel ezelőtt vette kézhez Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán..... tovább »»

 


 

Választással kapcsolatos hírek ... tovább »»

 


Tájékoztatás szociális ellátásról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata a szociális alapellátás biztosítása.  tovább »»

 


A Kalocsai Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 2010-ben a Mutasd Magad Békés Megye elnevezésű rendezvénysorozat záróeseményeként 2010. május 15-én, megrendezték a Dél-Békési Százszorszép gálaműsort, ....tovább »»

 


F e l h í v á s !

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határideje 2010. 04. 30-án lejárt.

Amennyiben az adatszolgáltatás ezen időpontig nem történt meg, - a biztosítottak érdekében – haladéktalanul pótolják kötelezettségüket.
 
A régió ügyfélszolgálatai továbbra is szívesen állnak rendelkezésükre.


Bővebb információ az ONYF honlapján található: www.onyf.hu

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu