Medgyesbodzás fejléc
 

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Főoldal

             www medgyesbodzas.hu

  Áldozattá vált?

  Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.

  Részletes tudnivalók Tudnivalók áldozattá válás esetén


  Medgyesbodzás Község és Gábortelep

  Településképi arculati kézikönyv:  


  FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

  A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. .(4) bekezdése alapján:

   „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

  A parlagfű elleni védekezést az ingatlantulajdonosoknak minden év június 30-ig végre kell hajtsa,azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.

  A teljes felhívás itt olvasható:


  FELHÍVÁS

  AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról, magánterületek karbantartásáról:

  A teljes felhívás itt olvasható:


  TOP pályázat

  TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00011

  Kedvezményezett neve:

   Medgyesbodzás Község Önkormányzata

   5663 Medgyesbodzás,Széchenyi utca 38.

  Projekt címe:

   Termelői piactér kialakítása Medgyesbodzáson és Gábortelepen.

  A projekt helyszíne:

   5663 Medgyesbodzás, 45 hrsz.,

   5663 Medgyesbodzás, 1/1 hrsz.,

   5663 Medgyesbodzás (Gábortelep). 665 hrsz.

  Szerződött támogatás összege: : 80.962.784.- Ft

  Támogatás mértéke: 100%

  További részletek itt!


  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

  17/2015. (XI.25) önkormányzati rendelete

  a helyi adókról

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  1.§

  Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben használt fogalmakat kell érteni.

  2. §

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó helyi adónemeket vezet be.

  3. §

  Helyi iparűzési adó

  (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

  (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft

  4.§

  Idegenforgalmi adó

  (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

  (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

  5. §

  (1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti a vállalkozók kommunális és iparűzési adójáról szóló 6/2001.(V.29.) önkormányzati rendelet, ennek módosításáról szóló 11/2002(XII.28.) önkormányzati rendelet, 18/2003.(XI.26) önkormányzati rendelet, 18/2008.(XII.10) önkormányzati rendelet, 16 /2009.(XII.23) 15/2010(XII.15) valamint az idegenforgalmi adóról szóló 12/2013( XI.29.) önkormányzati rendelete.

  Medgyesbodzás, 2015. november 24.

  Aláírta:

   Krucsai József polgármester,

   Hoffmann Andrásné jegyző

  Kihirdetve: 2015. november 25.

  A rendelet megtekinthetők itt!

Széchenyi 2020 Európai unió Európai regionális alap

 

 

 

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le:

ADOBE READER LETÖLTÉS


Közösségi Misszió
KÖZÖSSÉG MISSZIÓ


Vagyonvédelem (Nagy Csaba), 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 7.