Medgyesbodzás fejléc

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Főoldal

             www medgyesbodzas.hu

Határozat a megválasztható önkormányzati képviselők

számáról Medgyesbodzáson

 

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a Nagykamarás, Dombiratos és Medgyesbodzás Helyi Választási Iroda Vezetője

Székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth u 2. kirendeltsége: 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u 38.

M/114-1/2019.

   Tárgy: A megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása Medgyesbodzáson

HATÁROZAT

Nagykamarás, Dombiratos, Medgyesbodzás Helyi Választási Iroda vezetője a Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján, a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson, a Medgyesbodzás települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát 6 főben határozza meg.

 

Jelen határozat ellen a közzétételtől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 16 órájáig) jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi választási bizottsághoz 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u 38., fax: 68/526-331, e-mail: jegyzo@medgyesbodzás.hu) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban- személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben eljuttatva — lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését: a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát, számát vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és faxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. )(XXVI. Törvény (továbbiakban Ve.) 306. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4. § c) pontján alapul. A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Medgyesbodzás község lakosságszáma a 2019. január 01. állapot szerint 1015 fő. Az Övjt. 3. § szerint „ A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.", a 4. § c) pontja szerint pedig„ a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település — egyéni listás választási rendszerben — egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő. Határozatomat a mai napon közzéteszem Medgyesbodzás község Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.medgyesbodzas.hu) és az önkormányzat hirdetőtábláján. A határozat elleni kifogás benyújtását a Ve. 208. §-a, 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és a 212. §-a biztosítja.

 

Medgyesbodzás, 2019. február 14.

         Hoffmann Andrásné

                HVI vezető

Letölthető:


Áldozattá vált?

Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.

Részletes tudnivalók Tudnivalók áldozattá válás esetén


FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. .(4) bekezdése alapján:

  „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni védekezést az ingatlantulajdonosoknak minden év június 30-ig végre kell hajtsa,azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.

A teljes felhívás itt olvasható:


FELHÍVÁS

AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról, magánterületek karbantartásáról:

A teljes felhívás itt olvasható:


Széchenyi 2020 Európai unió Európai regionális alap

 

 

 

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le:

ADOBE READER LETÖLTÉS


Közösségi Misszió
KÖZÖSSÉG MISSZIÓ


Vagyonvédelem (Nagy Csaba), 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 7.